Privacy policy

Privacy policyVia de website www.landbouwmachines-strobbe.be worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan je e-mailadres of telefoonnummer wanneer je een contactformulier invult. Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.


Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de wettelijk gesteld worden. Dat betekent onder andere dat: · wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.

Dat doen wij via deze privacyverklaring;

  • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • wij je recht respecteren om je persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
  • In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.


Gebruik van persoonsgegevens


Door het gebruiken van het contactformulier op onze website laat je persoonsgegevens bij ons achter.

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend deze rechtstreeks door jou opgegeven persoonsgegevens, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.


Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

  • Naam
  • Telefoonnummer
  • Emailadres


Contactformulier


Als je een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.


Publicatie


Wij publiceren jouw klantgegevens niet.


Verstrekking aan derden


Je gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.


Beveiliging


Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot
persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:


Websites van derden


Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links
met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een
betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de
privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.


Wijzigingen in deze privacyverklaring


Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het
verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze
wijzigingen op de hoogte bent.


Inzage en wijzigen van je gegevens


Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering
van) je persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via de contactgegevens
die onderaan onze website staan vermeld of via het contactformulier op deze website.


Bijkomende informatie betreffende onze privacy verklaring.


Privacy policy voor Landbouwmachines Marc Strobbe, eigenaar van www.marc-strobbe.com


1) Waarborgen Privacy
Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.marc-strobbe.com is een belangrijke
taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en
hoe we deze informatie gebruiken.
2) Toestemming
Door de informatie en de diensten op www.marc-strobbe.com te gebruiken, gaat u akkoord met
onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.
3) Vragen
Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van
Landbouwmachines Marc Strobbe en specifiek www.marc-strobbe.com, kun u ons benaderen via
e-mail. Ons e-mailadres is msl@telenet.be.
4) Monitoren gedrag bezoeker
www.marc-strobbe.com maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de
website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden
bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert
op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies,
registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.
Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina
ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere
persoonlijke informatie, hier.
5) Gebruik van cookies
www.marc-strobbe.com plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen
over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers
terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij
welke informatie de browser deelt.
6) Cookies uitschakelen
U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de
mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website
van de aanbieder van uw browser.
7) Cookies van derde partijen
Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of dat wij gebruik
maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen
cookies. Deze cookies zijn niet door www.marc-strobbe.com te beïnvloeden.